Kamp om ferge

Det blir kamp om bilferga Volda når den blir frigjort fra Volda - Folkestad fra årsskiftet. Fjord1 MRF godtar ikke at ferga blir flyttet ut av fylket, sier styreleder Oskar Grimstad.

Av:

Gunnar Sandvik

/

Rune Hustad

Veivesenet vil sende ferga til Nord-Norge, men fylkespolitikerne mener den trengs her i fylket.

Vil sende ferga til Nord-Norge

På flere fergesamband i fylket øker tallet på gjenstående biler og Fjord 1 MRF har ofte store problem med skaffe reserveferger når det fra tid til annen er behov for det. Fjord 1 MRF tapte anbudskampen om Volda-Folkestad til HSD og Stavangerske som overtar fra årsskiftet med ny stor ferje. Det frigjør bilferga Volda som Fjord1 MRF da ønsker å flytte til Aursnes-Magerholm, sier styreleder og medlem av fylkesutvalget, Oskar Grimstad.

Men Statens vegvesen tenker annerledes og vil sende ferga til Nord-Norge i sommersesongen.

Møte med statsråden

Saka ble tatt opp i fylkesutvalget i går, og et enstemmig krav ble fremmet om at ferga må bli i fylket. Straks en ny samferdselsminister er på plass vil fylket ha et møte med statsråden om mangelen på ferge-materiell i fylket. Med så mange biler som blir stående igjen på flere fergeruter her i fylket så kan vi ikke godta at ferga blir flyttet ut av fylket, sier Oskar Grimstad.

Lyd og video