Vurderer forslag om høyere lønn i Sivilforsvaret

Mange som blir pålagt å tjene Heimevernet og Sivilforsvaret er misfornøyd med lønnen. Justis- og beredskapsministeren vil nå vurdere nytt forslag om godtgjørelse i disse tjenestene.

Anders Anundsen foran plakat fra justisdepartementet

Justisminister Anders Anundsen (Frp) har mottatt et orienteringsskriv fra DSB med utkast til et nytt godtgjøringssystem for tjenestepliktige.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Alle menn og kvinner mellom 18 og 55 år kan pålegges tjeneste i Sivilforsvaret. Hvis du får denne beskjeden blir du tatt ut av fast jobb, mot å få godtgjørelse.

Mange mener at summen man får i denne tjenesten er altfor lav, og at man taper på denne tjenesten.

Justis- og beredskapsminister, Anders Anundsen, mener at det er rimelig at fellesskapet kompenserer for et slikt viktig bidrag.

– Engasjert mannskap utgjør selve bærebjelken i Sivilforsvaret, og jeg er opptatt av å finne løsninger som gjør at denne entusiasmen opprettholdes, sier ministeren til NRK.

500 kroner dagen

Er du enslig og uten barn får du rundt 500 kroner dagen. Sivilforsvaret har en del av tjenestepliktsystemet i Norge i tillegg til Heimevernet og Politireserven. Det gjeldende godtgjøringssystemet i Sivilforsvaret er knyttet opp mot tilsvarende bestemmelser for avlønning av vernepliktige i Forsvaret.

Anundsen forteller nå at de nylig har mottatt et orienteringsskriv fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), med utkast til et nytt godtgjøringssystem for tjenestepliktige i Sivilforsvaret.

– Departementet skal nå vurdere dette forslaget.

Det blir kalt fredsregulativet. Disse bestemmelsene er sammensatt med ulike satser og kompenserer ikke for lønnstap.

– Urettferdig

Janne Carin Sundby
Foto: DSB

Janne Carin Sundby, i DSB, forteller at direktoratet stadig får henvendelser fra de tjenestepliktige i Sivilforsvaret om misnøyen med systemet. Hun ser at forskjellsbehandlingen kan føles urettferdig.

– Dette er en situasjon vi ikke er særlig tilfreds med. Vi syns at alle burde ha en god godtgjøring for å kompensere det tapet de får i vanlig inntekt når de gjør en tjeneste for staten, sier Sundby.

Forslaget de har utarbeidet og sendt orientering om til departementet innebærer en inntektskompensasjon til de som kan dokumentere bortfall av sivil lønn under tjeneste. På den måten skal ikke folk tape penger på å tjenestegjøre i Sivilforsvaret.

Avhenger av din arbeidsgiver

Sivilforsvaret lyttepost og vakt ved Mannen i Rauma

Her fra Sivilforsvaret sin lyttepost under fjellet Mannen i Romsdalen.

Foto: Lena Høyberg / NRK

Hva den enkelte tjenestepliktige til slutt får i samlet lønn avhenger av om den tjenestepliktige er ansatt i stat, kommune eller det private, i tillegg. Er du ansatt i privat sektor er det opp til arbeidsgiveren hvor mye lønn man får.

I stat og kommune er det tariffavtaler som på plass som gjør at ordinær lønn utbetales under utøvelse av ordinær tjenesteplikt. Mens for ansatte i mange private virksomheter finnes ikke dette.

Takstene for Sivilforsvaret er ikke de samme som i Heimevernet.

Når Heimevernet blir kalt inn til øvelse ligger taksten på 167 kroner dagen. Men om man blir kalt inn til kurs eller skarpe oppdrag, er godtgjørelsen langt bedre. På skarpe oppdrag får en vanlig menig nesten 1300 kroner dagen.