Jusprofessor: – Problematisk og uryddig av Høie

Jusprofessor er bekymret over at helseministeren bruker ordet «styringsdialog» om samtaler med sykehusledelsen i Nordmøre og Romsdal.

Jan F. Bernt

Jusprofessor, Jan Fridthjof Bernt, sier at statsråden ikke skal forholde seg til det som skjer på innsiden av helseforetakene.

Foto: Christian Kråkenes / NRK

Helseminister Bent Høie skrev tirsdag i et brev til kontroll- og konstitusjonskomiteen at han ikke har instruert eller på annen måte påvirket valget av nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal.

Høie skriver også at det er naturlig og nødvendig at han holder tett og løpende kontakt med styrene i helseforetakene.

Ikke ulovlig

Jusprofessor, Jan Fridthjof Bernt, sier at ministeren ikke har brutt loven ved å kommunisere med lederne i helseforetakene. Men han er klar på at det er uryddig og uprofesjonelt å bryte inn i sykehusprosessen på denne måten.

– Det er en vanskelig balansegang, men det er ganske problematisk når statsråden omtaler både styreledere og direktører som sine ledere i helseforetakene. Disse er ledere av helseforetakene, og ikke direkte underordnet statsråden, sier Bernt.

Bekymret

Jusprofessoren understreker at påvirkning kan være noe mer enn å bare gi konkrete instrukser.

– Jeg er også bekymret over at statsråden brukte ordet styringsdialog når han omtalte sine samtaler med sykehusledelsen.

Han mener at man skal være tydelig på at dette er saksbehandling som ikke ligner den man vanligvis har i statsforvaltningen.

– Statsråden skal ikke forholde seg til det som skjer på innsiden av disse enhetene, men skal føre sin samtale med den øverste ledelsen hvis han ønsker å formidle signaler, eller gå inn i det han kaller en styringsdialog.

Bernt sier at statsråden ikke skal fremstå som en leder for sine ansatte i samtaler med helseforetakene. Han legger til at det er viktig at Høie formidler dine vurderinger på en formell og korrekt måte, der alt er dokumentert, slik at det ikke oppstår tvil om han har passert grensen for styring.