Jusprofessor mener det er åpenbart at Kristiansund taper anke

Jusprofessor og ekspert på forvaltningsrett, Ørnulf Rasmussen, mener vedtaket i Kristiansund bystyre om å anke sykehussaken er uklok.

Kristiansund rådhus

Politikerne i Kristiansund bestemte seg i går med knapt flertal for å anke sykehussaka.

Foto: Anne-Mari Flatset / NRK

Ørnulf Rasmussen

Jusprofessor Ørnulf Rasmussen mener bystyret ikke har tatt hensyn til skillet mellom jus og politikk.

Foto: Øyvind Sandnes/NRK

I går kveld vedtok et flertal på 28 mot 17 å gå videre med saken til lagmannsretten, selv om det ble tap i tingretten, og selv om en engasjert advokat rådet kommunen til ikke å anke. Mindretallet i bystyret mener heller ikke det er noe å hente på en anke, og de får støtte fra jusprofessoren.

– Det er en uklok beslutning, for det er ganske åpenbart at de kommer til å tape den ankesaken.

Skille mellom jus og politikk

Rasmussen mente allerede da Kristiansund kommune begynte å snakke om et søksmål at her var lite eller ingen ting å hente.

– Politikerne kan ikke ha forstått hva saken dreier seg om. Det handler ikke om en sykehusdirektør har blitt neglisjert, om felles styremøter har vært organisert, om en statsråd har ment noe på en flyplass. Det dreier seg om et grunnleggende spørsmål om en maktfordeling mellom et politisk styrt byråkrati på den ene siden og domstolene som en statsmakt på den annen side.

Bent Høie

– Bare storting og regjering kan gripe inn overfor de vedtak statsråd Bent Høie har gjort, sier Ørnulf Rasmussen.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Dette skillet og denne maktfordelingen mener Rasmussen flertallet ikke har tatt inn over seg. Han peker på at domstolene ikke har adgang til å gå inn og sensurere og oppheve politiske avgjørelser.

– Det er en klar grense mellom jus og politikk i en slik sak. Det er ikke domstolens oppgave å foreta en vurdering av hensiktsmessigheten eller forsvarligheten av politiske avgjørelser. Og dette er åpenbart en slik politisk avgjørelse som helseminister Bent Høie er satt til å ta.

Jusprofessoren mener derfor bare storting og regjering er de organer som kan gripe inn overfor Høie.

Må spisse ankesaken

Kjell Neergaard

Ordfører Kjell Neergaard må igjen møte i retten på vegne av Kristiansund kommune.

Foto: Terje Reite / NRK

Ordfører Kjell Neergaard mener kommunen nå må spisse ankesaken og ikke lenger blande inn spørsmålene om to sykehus og at helseforetaksloven må endres.

– Vi må være enige om at det vi anker på er tomteplasseringsvedtaket og prosessen rundt det, sier ordføreren.

Om saken har ført til splittelse både blant politikere og innbyggere, tror Ørnulf Rasmussen at de som har og skal behandle dette juridisk er desto mer enige.

– Jeg føler meg overbevist om at lagmannsrettens konklusjoner vil være minst like klare som tingrettens var. Jeg tror ikke det er spennende en gang. Svaret var gitt allerede for tingrettsbehandlingen, for dette er ikke en problemstilling som hører hjemme i domstolene.