Jubileum for Norges første landskapsvernområde

Øystein Opdøl var langt forut sin tid, da han for flere tiår siden stod alene i kampen for å verne Innerdalen.

Renndølsetra i Innerdalen, Sunndal

INNERDALEN: Renndølsetra i Innerdalen, med Innerdalstårnet i bakgrunnen.

Foto: Harald Egil Folden

Fredag 31. mars er det 50 år siden dalen på Nordmøre ble det første landskapsvernområdet i Norge. Den gangen i 1967 var det sterke krefter i lokalsamfunnet som ville demme ned dalen og lage kraft.

Øystein Opdøl strittet likevel imot, forteller barnebarnet, Eystein Opdøl.

– Han ville verne sin egen dal. På 60-tallet var det ikke mulig å verne privat grunn til nasjonalpark, og det var det de arbeidet for å lage. Hele Innerdalen var truet av en stor utbygging, og da hadde hele dalen blitt ødelagt og tømt for vann, sier han.

Se dokumentar fra Innerdalen:

Han er oppteken av å verne om den langsame roa i Innerdalen, Eystein Opdøl, drivaren av Renndølsetra. Men like viktig som seterlivet er alt han opplever ved å bruke naturen rundt. Ein natur som alltid får fram superlativa frå vandrarar i Trollheimen. Kva er det som gjer at folk opplever ei eiga ro rundt setra i Innerdalen?

Naturinteressert

Dette var seks år før landet i det hele tatt fikk en verneplan for vassdrag, og fem år før Norges første miljøvernminister var på plass.

Barnebarnet til Øystein Opdøl forteller at bestefaren alltid var interessert i naturen.

– Han var veldig interessert i naturvern og tenkte mye på økologi og sammenhenger i naturen. Vi hadde mange gjester på setra oppe i dalen, som filosofen Arne Næss, og jeg tror han fikk litt inspirasjon der også, forteller Eystein Opdøl.

På vei fra Storlidalen til Innerdalen

FJELLTUR: Bildet viser turen fra Storlidalen til Innerdalen.

Foto: Bente E. Vasli

– Viktig å ta vare på

Lars Andreas Lunde

VIKTIG: Statssekretør Lars Andreas Lunde mener det er viktig å bevare landskapsvernområdene.

Foto: Erlend Kjernli

Siden Øystein Opdøl fikk vernet Innerdalen for 50 år siden, har 173 andre naturområder fulgt i dens spor.

Totalt er 5,4 prosent av Norges landareal landskapsvernområder. Statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Lars Andreas Lunde, sier det er viktig for regjeringen å sikre disse områdene.

– Det er viktig å ta vare på de landskapsvernområdene vi har i Norge. Disse områdene er viktig for å ta vare på et representativt utvalg av norsk natur for ettertiden, og for å beskytte truet natur, mener han.

– Vi må selvfølgelig veie opp hvilke konsekvenser et vern vil få for grunneierne og sikre deres interesser, samtidig som vi skal ta vare på verdifull norsk natur, legger Lunde til.