NRK Meny
Normal

Jordvernet under press: – Vi er nødt til å endre politikk

Fylkesmannen i Møre og Romsdal advarer kommunene mot å bygge ned jordvernet.

Matjord

Dyrka jord er viktig for matproduksjonen, men ulike interesser setter jordvernet under press.

Foto: Hans Philip Hofgaard / NRK

Landbruksdirektør Frank Madsøy påpeker at det er viktig å verne om den dyrka jorda for å holde oppe matproduksjonen.

– Vi har en jobb å gjøre

Frank Madsøy

Frank Madsøy er landbruksdirektør hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Foto: Trond Vestre / NRK

Men jordbruksarealet er under press fordi kommunene ofte ønsker å omdisponere den til andre formål.

– Det blir bygd ned altfor mye dyrka jord. Derfor har Stortinget satt som målsetning at en skal redusere nedbygginga av dyrka jord med 50 prosent frem til 2020,

– Møre og Romsdal er blant fylkene som omdisponerer mest dyrka jord så vi har en jobb å gjøre, både hos fylkesmannen, kommunene og fylkeskommunen, for å holde fokus på at vi bruker mindre dyrka jord når vi planlegger arealbruken i fylket, sier Frank Madsøy.

Fredag snakket landbruksdirektøren under representantskapsmøtet i Sunnmøre regionråd. Planen er å besøke alle regionrådene i Møre og Romsdal for å nå frem med budskapet.

Fristende

For kommunene er det fristende å bruke den dyrka jorda til andre formål.

– Det er nok en del andre interesser som kommer inn, og det gjør at vi ikke er der vi bør være. Det er attraktivt å bygge ned en del slik områder. Det er vi klar over, men vi må endre politikk på, sier Frank Madsøy.

– Lovverket sier at dyrka jord skal brukes til matproduksjon. I helt spesielle tilfeller skal en kunne gjøre unntak der det står store samfunnsinteresser på spill. Men loven sier at jordbruksareal skal brukes til matproduksjon.