Jordskred ved Sulesund

Det gikk et jordskred like ved Vindsneset i nærheten av Sulesund i natt. Jordraset sperrer fylkesvei 61 like øst for Sulesund ferjekai. Politiet rykket ut og undersøkte området, men har ikke mistanke om at noen skal være tatt av skredet. Raset går over hele veien og er en til to meter høyt. Politiet mener årsaken er kombinasjonen nedbør og sterk vind. Vegen er stengt inntil videre. Det er omkjøringsmuligheter.