– Jeg er veldig skuffet

Fylkesordfører Jon Aasen (Ap) er skuffet ovet at byggingen av Møreaksen ikke kommer i gang med det første.

Jon Aasen

SKUFFET: Fylkesordfører, Jon Aasen, er skuffet over Nasjonal transportplan.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Mandag ble Nasjonal transportplan lagt frem, og der ventet ikke bare godt nytt for fylkesordfører, Jon Aasen. Han er skuffet over at byggingen av Møreaksen ikke kommer i gang med det første.

– Jeg er veldig skuffet og spesielt fordi man forandrer spillereglene underveis. Nå er det en mye strengere nyttekostvurdering til grunn for prioriteringene enn vi var vant til før. Da var det også en faglig vurdering, men den er satt strek over, sier en skuffet Aasen til NRK.

I transportplanen blir det opplyst at en forbindelse over Romsdalsfjorden mellom Vestnes, Midsund og Molde kan stå ferdig innen 2029.

– Det betyr i klar tekst at vi blir skrudd mange år tilbake, i alle fall i motivasjon og pågangsmot. Det vi registrer nå er at nyttekostvurderingen gjør at Møreaksen ikke når opp og Hordfast, som ikke er byggeklar i det hele tatt, kommer inn. Det er jo en grei måte for staten å tjene penger på og prioritere ting som ikke er byggeklart.

Ny måte å bestille på

Strategidirektør i Statens vegvesen, Kjetil Strand

Kjetil Strand i Statens vegvesen sier byråkratene nå gir politikerne en stor grad av frihet til å prioritere

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Strategidirektør Kjetil Strand i Statens vegvesen sier de ikke har hatt som oppgave å prioritere hvilke prosjekt det skal satses på i Møre og Romsdal. Departementet har bestilt sorterte lister ut fra samfunnsøkonomiske og transportøkonomiske kriterier, sier Strand.

Det skal gi en stor grad av frihet i den politiske prosessen videre. Men han er klar på at det som nå ligger inne i NTP betyr at det satses på ferjefri E 39 mellom Stavanger og Bergen og at ingen prosjekt i Møre og Romsdal er inne når det gjelder det store prosjektet.

Forventer politisk vilje

Jen Petter Hammerø i Møreaksen A/S forventer at politikerne nå prioriterer slik at det kan bli byggestart for Møreaksen i 2019.

Møreaksen

Det er opp til politikerne å prioritere når Møreaksen kan bli en realitet

Foto: Møreaksen/illustrasjon

– Møreaksen er det prosjektet som har kommet lengst i planleggingen av ferjefri E 39 og nå bør alt ligge til rette for tidlig oppstart, sier Hammerø.

Han får støtte fra Kjell Sandli i Hareid Fastlandssamband A/S.

– Prosjektet er gryteklart og det er viktig at politikerne nå prioriterer riktig, sier han

Penger til 2 av 3 bypakker

Derimot er det satt av penger til bypakkene i Ålesund og Molde. I Ålesund er det inne penger til ny vei mellom Breivika og Lerstad og i Molde er det satt av penger til trekningen Bolsønes-Årø. Det er IKKE satt av noe til bypakken i Kristiansund som etter planen skal innebære ny firefelts vei inn til sentrum av Kristiansund.