Jobber for bedre mobildekning

Fræna kommune og Telenor vil jobbe videre for å bedre mobildekningen på Bjørnsund . I et møte mellom partene ble det diskutert flere ulike tekniske løsninger, men det må gjennomføres befaring før man kan beregne kostnadene som kan danne grunnlag for et spleiselag for utbedring. Dårlig dekning har blant annet vært et stort problem for leirskolen på Bjørnsund, ikke minst sikkerhetsmessig.

Bjørnsund Kystkulturhelg
Foto: Steinar Melsæter