Hopp til innhold

– Jerven tvinger meg til å slutte med sau

Det har vært sauehold på Virum siden vikingtida. Nå gir de opp. De gir jerven skylda.

Sauebonde gir opp.

Steinar Wirum viser oss rundt på gården Virum i Sunndal. Nå gir han opp sauedriften. Jerven tok 48 lam denne sommeren, sier han.

Sauebonde Steinar Wirum på Ålvundeid har mistet 48 lam i løpet av sommeren. Også 3 voksne sauer er forsvunnet. Wirum er ikke i tvil om at det er rovdyr som har vært på ferde.

Jeg er sikker på at det er jerv. Dette har jeg dokumentert. Og flere av tapene er også godkjent av myndighetene som jervetap. I tillegg har jeg funnet levninger av lam gjennom hele sommeren, forteller Steinar Wirum.

Nå krever Wirum flere millioner kroner i erstatning fra Staten. Han mener sauebeitene i Grasdalen er tapt for dette formålet. Dermed har han også fått redusert verdi på gården, mener han.

Det er helt jævlig å finne sauekadaver på denne måten. Jeg har ikke flere sauer enn at jeg kjenner hver enkelt av dem. Jeg har navn på sauene mine. Ofte har jeg møtt voksne sauer som jeg vet skal ha lam, og de står der uten et eneste. Da vet vi at det er noe som foregår her, sier han.

Han forteller at flere av de voksne hunn-sauene har fått jurbetennelse, fordi de har mistet lammene sine mens de har vært på høyden av melkeproduksjonen.

Det opprører Wirum at jerv får gå fritt i fjellene når de skader sauene på denne måten. Han legger mye av skylden for problemene med saueholdet på forvaltningen av rovviltet.

Jeg blir forbannet. Det er en forvaltning som ikke fungerer. Sauene får jo ikke gå i fred på beitet, sier han.

– Du er sikker på at det er jerven som er synderen?

Ja. Og jerven kunne godt få være i fjellene, om det ikke var slik at han tok så mye sau. Hadde han tatt fire, fem seks lam .... Men nå har han tatt 48. Det er sjette året på rad at vi mister 25 prosent av sauene, sier Wirum.

– Men hvorfor sender du sauene dit da, når du vet at det er jerv der?

Det er ikke aktuelt å ha dem på innmark. Da får vi et annet produkt enn det jeg vil produsere. Sauene som går i Grasdalen blir friske og fine, og produksjonen foregår på en fornybar ressurs. Der har det vært sau «alltid». Gården ble etablert i vikingtida, forteller Wirum.

Nå gir Steinar Wirum opp. Han klarer ikke å holde på med sauedrift mer.

Ja, jeg gir opp. Jeg har ikke mulighet. Jeg klarer ikke å holde buskapen ved like. Det forsvinner så mange lam. Når det forsvinner så mange, må man også bygge videre på lam med for dårlig kvalitet. Jeg bruker arvestoff fra de beste værene i landet til mine beste sauer. Men når jerven tar dem, da har jeg ikke mulighet til å drive videre, sier Wirum.

Steinar Wirum viser frem flere sauer han har i fjøset, som fortsatt bærer preg av det han mener er jervens herjinger. Noen er tynne og andre har jur som er merket av jurbetennelse.

Det er bare et tidsspørsmål før hele området er tomt for sau. Når den ene bonden gir opp går jerven til neste saueflokk, sier Wirum.

Nå varsler Wirum at han reiser erstatningssak mot Staten. Han vil ha erstatning for tapt beite og for verditap på gården.

Det er ikke mulig å bruke Grasdalen til beite slik jerven herjer der. Og nå bør det snart komme et svar på dette kravet.

Denne saken gir du deg ikke på?

– Nei. Det er vi som må betale for rovviltpolitikken. Vi mister driftsgrunnlaget på gården og vi mister driftsinntektene. Dersom politikerne vil ha disse rovdyrene her, må de betale det det koster. Og det har de ikke gjort ennå, sier Wirum.