Jakter raskest mulig avklaring om sykehustomt

Både kommunene og Helse Møre og Romsdal er interesserte i raskest mulig avklaring på spørsmålet om tomtevalg for nytt akuttsykehus i Nordmøre og Romsdal.

John Harry Kvalshaug og Astrid Eidsvik

Styreleder John Harry Kvalshaug og adm.dir. Astrid Eidsvik i Helse Møre og Romsdal

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Tirsdag kalte Helse Møre og Romsdal inn til oppstartsmøte for kommunedelplanarbeidet ved Gamle Handelssted i Angvika, med mål om å diskutere hvor det nye akuttsykehuset i Nordmøre og Romsdal skal lokaliseres.

Enn så lenge ser det ut til at Hjelset, Høgset og Søndre Frei er de mest aktuelle alternativene.

Møtet er en formell oppstart av prosjektet i tråd med plan- og bygningsloven, og fungerer som et forum der kommunene kan samordne seg med helseforetaket.

Både ordfører Odd Steinar Bjerkeset i Gjemnes, Molde-ordfører Torgeir Dahl, samt kommuneplanlegger Odd-Arild Bugge i Kristiansund ytrer at de nå ønsker å få svar i saken kjappest mulig.

Gjemnes

Odd Steinar Bjerkeset

Gjemnesordførrer Odd Steinar Bjerkeset har en klar prioritet med sjukehustomt på Høgset i Gjemnes.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

– Det viktigste er at saken har like god fremdrift som den har hatt det siste halve året. Dette er ikke tiden for å stoppe opp og tenke nye tanker, sier ordfører Bjerkeset fra Gjemnes.

Han ser helst at det nye sykehuset blir bygd på Høgset – en eiendom han omtaler som sentralt plassert i Krifast-området, nær europavei og med god tilgang fra sjø og luft.

Saken fortsetter under bildet

Torgeir Dahl og rådmann i Molde Arne Sverre Dahl

Molde-ordfører Torgeir Dahl og rådmann Arne Sverre Dahl.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Molde

Molde-ordfører Torgeir Dahl legger ikke skjul på at han ennå har et håp om å få bygge det nye akuttsykehuset på Eikrem i Molde. Han avviser at dette alternativet er dødfødt. Det er likevel plassering på Opdøl som er det aktuelle på aksen Hjelset - søndre Frei.

– Astrid Eidsvik (adm.dir. Helse MR) bekrefter nå at det ikke er tatt et valg om hvilken type sykehus man skal gå for. Man vet ennå ikke konsekvensene av samhandlingsreformen, og man kan godt komme i en situasjon der man trenger et sykehus som er mer bynært enn Hjelset og Frei, sier Dahl.

Søndre Frei

Odd-Arild Bugge

Kommuneplanlegger i Kristiansund, Odd-Arild Bugge, sier Kristiansund går for tomta ved Storvikbakken sør på Frei.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Også kommuneplanlegger Bugge i Kristiansund vil ha avklaring, og trekker frem søndre Frei som et godt alternativ.

– Dette området har lenge vært tiltenkt et sykehus. Storbakken ligger tett ved riksveien, har store utredelsesmuligheter, og vil ikke bli berørt av eventuelle konflikter med friluftsinteresser.

– I tillegg er det god tilgang på kollektivtrafikk, med muligheter for rekruttering ettersom sykehuset vil ligge nært Kristiansund.

Saken fortsetter under bildet

Espen Remme

Strategi- og utviklingssjef Espen Remme i Helse Møre og Romsdal

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Forstår frustrasjonen

Styreleder John Harry Kvalshaug i Helse Møre og Romsdal sier han synes det er postivt at kommunene er frempå og krever avklaring.

– Det tar jeg som en klar bestilling til styret og administrasjonen. Forhåpentligvis får vi en avklaring i løpet av 2014. Utfordringen vår er å samordne kommunene slik at prosessen ikke blir strekt utover de, sier Kvalshaug.

– Flere er frustrerte fordi spørsmålet om valg av tomt trekker ut i tid – det er vel viktig med en avklaring slik at man klarer å holde på helsepersonellet?

– Vi forstår frustrasjonen, men man må huske på at Helse Møre og Romsdal ikke har vært mer enn ett og trekvart år i virke. I løpt av den tiden har vi fått et av Norges største helsoppdrag i hendene med planlegging av nytt sykehus. Jeg føler vi har stor forståelse blant kommunene, sier Kvalshaug.