Ja til nasjonalt deponi i Nesset

Konklusjonen i konsekvensutgreiinga for eit nasjonalt deponi for uorganisk farleg avfall i nye fjellhallar på Raudsand i Nesset, er ja til planane. Det seier dagleg leiar i Bergmesteren Raudsand, Harald Storvik. Utgreiingane og risiko- og sårbarheitsanalyse er basert på 50 rapportar og 150 kjelder og blir presentert på folkemøte i Nesset i kveld.

Harald Storvik
Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK