Ja til asylmottak i Vestnes

Et klart flertall i kommunestyret sier ja til asylmottak i Vestnes, men ikke alle er like glade for det.

Knut Flølo i diskusjon

Knut Flølo forteller hva han synes om et asylmottak i Vestnes.

Foto: Andreas Sundby / NRK

Kilde: NRK

Selskapet Link er i gang med å forberede asylmottak med inntil 140 plasser i Åslia langtidspensjonat og i leide boliger.

Presset fra UDI er stort for å raskt få nye asylplasser. Det blir jobbet intenst for å klargjøre og komme i gang med asylmottak i Vestnes.

Knut Flølo fra Fremskrittspartiet er en av de som tidligere har sagt at han er imot asylmottak i kommunen.

Tidligere sak: Usemje om asylmottak

Siste video/lyd

Til helga er det seriestart i Eliteserien 2017. I dag sender NRK Møre og Romsdal fra stadion i Ålesund.
Gassanlegget på Nyhamna har dei siste ti åra tilført statskassa 325 milliardar kroner.
No blir anlegget bygd om til å bli eit gassknutepunkt.
Ved Hjørundfjordheimen på Sæbø i Ørsta har tatt i bruk ein ny sykkel. Dette set bebuarane stor pris på.
No har det blitt lettare å kome seg ut.