Hopp til innhold

Ja til anlegg

Fylkeskommunen har gitt Salmon Evolution tillatelse til å bygge et eget settefiskanlegg i Harøysundet. Anlegget skal sikre at selskapet sitt landbaserte oppdrettsanlegg, som skal produsere nesten 30 000 tonn matfisk i året, har tilgang på smolt året rundt. Det landbaserte anlegget skal bygges på Indre Harøy i Fræna.

Næringstomt Salmon Evolution
Foto: Vasco Pinhol