Iverksetter tiltak mot omgangssyke

Rauma sjukeheim har iverksatt en rekke tiltak for å hindre ytterligere spredning av omgangssyke. Flere beboere og ansatte ved sykehjemmet har de siste dagene blitt syke. Derfor er det blant annet innført inntaksstopp, og det blir oppfordret til at besøkende i minst mulig grad besøker sykehjemmet de nærmeste dagene, skriver Rauma kommune på sine nettsider.