Islendinger løser prestemangelen

Nyutdannede prester på Island får ikke jobb på grunn av landets økonomiske situasjon. De løser nå prestemangelen i Møre bispedømme.

Kirka i Møre og Romsdal

Kirken i Møre og Romsdal er ikke hardest rammet av prestemangel. Men hvis trenden fortsetter så vil det bli prekert med prester også i Møre bispedømme.

Foto: Øyvind Sæbjørnsen / NRK

Det begynner å bli knapt med prester i Norge. I flere år nå har vi sett at det er flere som går av med pensjon enn det kommer til nye prester.

–Dette ser det ut til å fortsette, hvertfall i vårt bispedømme, sier leder i Møre bispedømmeråd Olav Gading.

Olav Gading

Olav Gading, leder i Møre bispedømme.

Foto: NRK

– Og vi ser ikke bort i fra at vi kommer til å ansette flere prester fra Island i tiden framover. Dette faller sammen med finanskrisen på Island som gjør det vanskelig å få arbeid for nyutdannede prester.

– For oss er det en fordel at de kommer hit, for kirken på island er dette selvsagt en veldig vanskelig situasjon, fortsetter Gading.

Språklige og kulturelle fordeler

De islandske prestene har en fordel med at de allerede kan et nordisk språk. Og de kulturelle forskjellene er mindre for de som kommer fra Island enn de som kommer fra andre land.

– For de prestene jeg har møtt fra Island ser det ut til å fungere veldig fint, forteller Gading.

.

Les også:

Foreløpig ikke prekert

Norlandet kirke en tidlig morgen

Nordlandet krike er en av mange kirker i Møre og Romsdal.

Foto: Kjell R. Johansen

Foreløpig er det ikke så prekert med mangelen av prester som det kommer til å bli framover. Nå er det store forskjeller mellom bispedømmene, og Møre bispedømme har ikke vært blant de som har hatt det aller vanskeligst så langt.

–I vårt bispedømme nærmer mange av prestene seg pensjonalderen. Det er ganske mange over 60 år, og enda flere over 55 år. I årene framover kommer vi til å merke det tydelig hvis vi ikke får snudd om på rekrutteringen, fortsetter Gading.

En konsekvens av prestemangelen kan være at kirken taper fotfestet blant folket, og prestetjenesten og kirken kan måtte endre seg.

Må nytenking til

Å hente prester fra Island og andre land kan ikke bli en varig løsning på problemet framover. En annen løsning må være at flere ungdommer velger å utdanne seg som prest.

- Vi skulle gjerne hatt flere av de som har vært, eller som har utdanningen til å jobbe som prest tilbake til prestetjeneste. For vi kommer til å få store utfordringer i årene som kommer hvis vi ikke får flere prester, sier Gading

– Vi kan ikke nå på strak arm si hvordan dette vil bli, men det vil jo bli spørsmål om hva som skal prioriteres, hva skal prestene gjøre og hva skal andre gjøre.

–I England har vi sett at frivillige medarbeider i menigheten har måtte gå inn og gjøre mye av det som prestene tidligere har gjort. Det kan være en utfordring, men i England har de sett at det har brakt mye bra med seg. Men foreløpig så redder de islandske prestene kirkene i Møre og Romsdal, avslutter Olav Gading i Møre bispedømme.