NRK Meny
Normal

I dag er den internasjonale morsmålsdagen

Bare her i landet snakkes det over 300 språk. Unesco har erklært 21. februar for den internasjonale morsmålsdagen.

Bare i Norge kan folk snakke rundt 300 språk. Unesco har erklært 21. februar som den internasjonale morsmålsdagen.

Fredag 21.februar er den internasjonale morsmåldagen.

Dagen har vært markert siden år 2000 for å markere og fremme verdens språklige og kulturelle mangfold.

Sissel Haugen

Formidlingsbibliotekar Sissel Haugen stiller ut litteratur på ulike språk.

Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

Mange barn og unge vokser opp med flere språk og har andre morsmål enn norsk.

Det første språket trettenåringen Winta Gebrihiwet fra Eritrea lærte var tigrinja. Hun både snakker og leser norsk, og sitt opprinnelige morsmål.

Flere bilbliotek rundt om i Norge har fredag markert dagen. Biblioteket i Ålesund stilte ut alt de har av litterartur på andre språk enn norsk.

– Jeg syns det er viktig for identiteten at de behersker sitt eget språk, men det er viktig for integreringen at de lærer språket i det landet de flytter til, sier Sissel Haugen, formidlingsbibliotekar ved Ålesund bibliotek.

I dag snakkes det over 300 språk i Norge.

204 språk i verden blir snakket av mindre enn 10 personer. Ifølge Unesco står halvparten av verdens 6700 språk i fare for å forsvinne innen de neste 100 årene.