Hopp til innhold

Intens lobbyvirksomhet for Globalskolen

– Jeg er forsiktig optimist. Dette er et opplegg som alle partier kan stå bak, sier rektor Lilli Brenne Røv. I dag har rektoren drevet intens lobbyvirksomhet for å overbevise stortingspolitikerne om at Globalskolen er verdt å satse på.

Lærere ved Globalskolen

Lærere ved Globalskolen i Volda. Nå står skolen i fare for å bli lagt ned.

Foto: Globalskolen.no

Neste år risikerer 1400 norske elver over hele verden å miste et viktig skoletilbud. Regjeringen har foreslått å kutte tilskuddet til skolen på neste års statsbudsjett.

Torsdag ettermiddag har Røv møtt flere partier på Stortinget. Etter de dårlige nyhetene i statsbudsjettet, øyner hun nytt håp for å redde tilbudet.

– Det som er positivt er at alle partiene opplever at dette er en sak som de kan gå god for, sier Røv.

Globalskolen har hovedsete i Volda, og er et nettbasert tilbud til norske skoleelever som oppholder seg i utlandet. Tilbudet er godkjent og har være delfinansiert av Utdanningsdirektoratet.

Kuttet i budsjettet

Lilli Brenne Røv - rektor ved Globalskolen

Rektor Lilli Brenne Røv håper politikerne ser verdien av skoletilbudet.

Foto: Globalskolen.no

Men da statsbudsjettet for 2017 ble lagt frem, var tilskuddet til skolen redusert fra 20 til 10 millioner kroner. Det betyr at de får penger til å drifte ut skoleåret, så er det slutt.

I dag har Røv møtt representanter for både SV, Sp og Frp.

– Både Sp og SV støtter oss, mens representanten fra Frp ville ta med våre bekymringer tilbake til sin gruppe for å diskutere saken.

Årsaken til at skolen mister støtter er at tilbudet ikke er lovpålagt, og ikke en rettighet som elevene har.

– Regjeringen legger vekt på internasjonalisering i sine planer. Derfor mener vi at en må ta vare på dette tilbudet. Skolen gir undervisning til de tre basisfagene som er særnorske, og som norske elever i utlandet ikke får undervisning i, sier Røv.

Tilbudet har i stor grad blitt nyttet av norske familier som bor og arbeider i utlandet i en engrenset tidsperiode.

– ;\Målet er at når barna flytter tilbake til Norge, skal de kunne gå tilbake til norsk undervisning uten store utfordringer, sier Røv.

Neste uke skal det være en høring i Stortinget om saken.

– Der kommer vi til å være til stede, og vi håper at politikerne ser verdien av å fortsette tilbudet. Det er utrolig viktig at de ikke kutter dette nå, sier rektoren.