Innviet nytt distriktskontor

Møre og Romsdal sivilforsvar har aldri hatt et travlere år enn 2018. De hadde 18 oppdrag, noe som er dobbelt så mange som vanlig. I dag innviet de et nytt distriktskontor i Molde, med gjester fra alle samarbeidsetatene som politi, brannvesen og Heimevernet. – Det betyr mye for motivasjonen. Vi har fått fine, flotte kontor. Vi har dessuten fått et stabsrom som gjør at vi kan jobbe mer effektivt, i tillegg til flotte møtelokaler, sier fungerende distriktssjef i Møre og Romsdal sivilforsvar. De har sju ansatte i Molde.

Eva Kristin Strømskag
Foto: Roar Strøm / NRK