Innstilte ferjeavgangar

På ferjesambandet mellom Molde og Vestnes blir avgangen frå Molde klokka 10.45 og frå Vestnes klokka 12.30 innstilt på grunn av tekniske problem. Det opplyser Fjord1.