Innstilt samband

Ferjesambandet Volda - Lauvstad er innstilt på grunn av tekniske problem. Omkøyring er via ferjesambandet Volda - Folkestad og via Dalsfjorden.