Innstilt ferjeavgang

Fjord1 melder at to avgangar i rute 36 Sølsnes - Åfarnes blir innstilt på grunn av operasjonelle problem. Dette gjeld avgangane 07:00 frå Sølsnes og 07:20 frå Åfarnes måndag morgon.