Innstilt ferjeavgang

På ferjesambandet mellom Halsa og Kanestraum blir avgangen klokka 11.00 frå Kanestraum innstilt på grunn av tekniske problem. Det opplyser Fjord1.