Innstilt ferjeavgang

På ferjesambandet mellom Halsa og Kanestraum er B-ferja innstilt på grunn av tekniske problem, melder Fjord1.