Innstilt ferjeavgang

På strekninga mellom Molde – Vestnes er avgangen frå Molde klokka 09.45 og frå Vestnes klokka 10.30 innstilt grunna tekniske problem. Det opplyser Fjord1.

Flere nyheter fra Møre og Romsdal