Innstilt ferje

Avgangen 06.15 på sambandet Folkestad - Volda er innstilt på grunn av tekniske problem. Nordled reknar med å starte opp igjen med avgangen 07.15.