Innstilt ferje

Ferja som trafikkerer i C-ruta i ferjesambandet Hareid-Sulesund er innstilt frå rutestart onsdag grunna tekniske problem. Det opplyser Norled.