Innstilt ferje

På fylkesveg 680 er ferjesambandet Seivika-Tømmervåg utanfor Kristiansund innstilt på grunn av verforholda, melder Fjord1.