Innstilt fergesamband

Fergesambandet Sølsnes - Åfarnes er innstilt inntil videre på grunn av tekniske årsaker, opplyser Fjord1.