Innstilt ferge

Rute 50 Seivika-Tømmervåg: Turene frå Seivika klokka 11.00 og 12.00 og fra Tømmervåg klokka 11.30 og 12.30 blir i dag innstilt på grunn av tekniske problem.