Innstiller avgangar onsdag

Boreal innstiller også seks avgangar frå Molde på rute 39 mellom Molde - Vestnes - Sekken onsdag mellom 05.45 og 10.00. Det har vore store tekniske utfordringar på sambandet i heile dag.