Følte seg pressa til millioninvestering

Styreleder for Skaret Skisenter, Sigmund Julshamn, signerte kontrakter for over 5 millioner kroner uten et formelt godkjent styrevedtak om kjøp.

Styreleder Sigmund julshamn i Skaret skisenter tar ansvaret for at kontrakter ble signer uten styrevedtak. Nå skylder skiløypeselskapet millioner av kroner og må berges av Molde kommune.

Styrelederen mener Molde og Omegn idrettsforening med leder for MOIs NM-komite, Tore Witsø, i spissen har presset frem investeringene som førte til økonomisk uføre for Skaret Skisenter SA.

I morgen skulle ski-NM etter planen ha startet på Skaret utenfor Molde. Men elendig vintervær med høye temperaturer, førte til at arrangementet ble avlyst og flyttet til Lillehammer.

Tøft press fra NM-arrangør

I kjølvannet av at løypedrift-selskapet, Skaret Skisenter SA , har havnet i et økonomisk uføre og må ta opp nødlån med garantier fra Molde Kommune, for å unngå konkurs, kommer historien om hvordan pengene fikk bein å løpe på.

Styreleder for Skaret Skisenter, Sigmund Julshamn, sier NM-arrangøren Molde og Omegn Idrettsforening presset så hardt på for innkjøp av snøkanoner, at investeringene gikk over styr.

– Ja, det må vi nok si. For det ble sagt, at om vi ikke fikk sikret snøproduksjon, så fikk ikke MOI arrangert ski-NM, sier Julshamn til NRK.

Behandlet ikke kjøpene i styret

Innkjøpet av snøkanoner ble utført av leder for økonomigruppa i Skaret Skisenter, Audun Nerland og styreleder Sigmund Julsham. Kjøpet av snøkanonene og andre store investeringer, ble ikke formelt behandlet og vedtatt av styret i skisenteret.

Det forteller flere styremedlemmer til NRK og bekreftes av Julshamn.

– Dette skjedde nok litt raskere enn at vi greide å holde styremøte for alt sammen og det er jeg som leder som har skrevet under på kontraktene for snøkanonene, sier han.

Audun Nerland

Lederen for økonomigruppa i Skaret Skisenter og løypesjef for ski-NM 2014, Audun Nerland, vil ikke snakke med NRK om sin rolle under kjøp og investeringer i løypeselskapet.

Foto: Gunnar Sandvik

Vil ikke snakke nå

Audun Nerland, lederen for økonomigruppa i Skaret Skisenter, møtte NRK ute i skiløypa onsdag.

Det eneste han ville si, var:

– Jeg vil ikke gi noen uttalelser om dette nå.

Dytter skyld oppover

NM-arrangøren, MOI, sier det er Norges Skiforbund som må ta deler av skylda for at den økonomiske snøballen begynte å rulle.

– Vi søkte og fikk ski-NM på den eksisterende traseen fra 2003, sier leder for NM-komiteen, Tore Witsø, til NRK og legger til at skiforbundet i ettertid stilte krav om utvidet og forbedret sprinttrasee.

I desember i fjor, da beskyldningene mot skiforbundets sene krav ble fremsatt, sa arrangementssjef i Norges Skiforbund, Terje Lund, at MOI allerede da de søkte om ski-NM, visste hvilke tekniske krav de måtte forholde seg til.

Reddes fra konkurs av kommunen

Rådmann i Molde kommune, Arne Sverre Dahl, redegjorde på følgende måte hendelsesforløpet i gårsdagensinnstilling til formannskapet, da søknaden om lånegarantier ble behandlet.

Skaret

Snøkanonene er blitt heftig brukt de siste dagene. Nå er drømmen at de er med å bidra til at NM i hopp-og kombinert kan arrangeres senere i år.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

«Da MOI fikk tidelt NM Nordiske grener på Skaret i 2014, ble det av Norges Skiforbund satt frem krav om ny sprinttrase, utviding av løyper til 9-12 meters bredde og at det ble investert i anlegg for produksjon av kunstsnø.

Det ble ut fra dette laget ny plan med endrede prioriteringer. Styret vedtok at revidert plan skulle sendes ut til andelseierne for uttale.

Basert på dette vedtok styret å starte innhenting av anbud etter følgende plan:

- Snøproduksjonsanlegg m/ fremføring av vann, pumpestasjon/høytrykkspumper og 4 snøkanoner med uttak.

- Ny sprinttrase og utvidelse av eksisterende 5 km.

- Gravearbeid vedrørende fremføring av vann til stadion

- Diverse uforutsatte utgifter.

Total pris på dette var da satt til 7.8 mill. kroner.»