Innfører ikkje eigne reglar

Molde kommune opplyser at dei ikkje innfører eigne reglar frå dei som har vore i Oslo og/eller Viken, eller som har hatt besøk derifrå. Fleire kommunar her i fylket ber no om at folk som kjem frå desse områda skal teste seg for det muterte koronaviruset. Molde opplyser at dei vel å følge dei nasjonale retningslinjene, men ber folk vere varsame.