Innbyggerundersøkelse i Ulstein: Klart ja til sammenslåing med Hareid

En sammenslåing mellom Ulstein og Hareid har solid støtte i Ulstein ifølge en ny innbyggerundersøkelse.

Ulstein

Innbyggerne i Ulstein har svart på om de ønsker å bli slått sammen med Hareid.

Foto: Njål Vikanes

69 prosent av de spurte i undersøkelsen ønsker en sammenslåing med Hareid mens 19 prosent har svart nei. 12 prosent har svart at de ikke har noen mening om dette spørsmålet.

500 personer har vært med i undersøkelsen som Opinion har gjort på oppdrag for Ulstein kommune.

Godt over halvparten av de spurte mener at spørsmålet om sammenslåing er svært viktig eller ganske viktig.

35 prosent i undersøkelsen mener en sammenslåing med Hareid gjør kommunen mer attraktiv å bo i, mens 16 prosent mener kommunen blir mindre attraktiv.

Det er i aldersgruppen 40–49 år at intensjonsavtalen om å slå sammen Ulstein og Hareid har sterkest støtte mens støtten svakest i aldersgruppen 15–30 år.

Danker ut andre alternativer

Ordfører i Hareid, Anders Riise og ordfører i Ulstein Knut Erik Engh

Ordfører i Hareid, Anders Riise (H) og ordfører i Ulstein Knut Erik Engh (Frp) etter at intensjonsavtalen mellom de kommunene vfar signert.

Foto: Lars Ivar Nordal / NRK

Under folkeavstemninga 19. mai der innbyggerne i Ulstein skulle ta stilling til en sammenslåing mellom de fem kommunene på ytre søre Sunnmøre, var mange kritiske til at en sammenslåing mellom bare Ulstein og Hareid ikke var et alternativ.

Den nye innbyggerundersøkelsen viser at alternativet med Ulstein og Hareid danker ut både 5-kommuners alternativet og alternativet der alle de sju kommunene på søre Sunnmøre blir slått sammen.

30. august skal formannskapet i Ulstein ta stilling til sammenslåing med Hareid. 1. september skal kommunestyret gjøre endelig vedtak.

Nei i Hareid

Men hva som til syvende og sist blir utfallet er et stort spenningsmoment. I folkeavstemninga i Hareid sa nemlig 59 prosent nei til en sammenslåing med Ulstein. 40 prosent svarte ja.

Også i en tilsvarende innbyggerundersøkelse i Hareid var det flere som svarte nei enn ja, men her var forskjellen betydelig mindre.

Dersom det blir et positivt vedtak i Ulstein og et negativt vedtak i Hareid blir det et spenningsmoment om fylkesmannen vil anbefale en sammenslåing av de to kommunene.