Ingen tar ansvar for farlig brygge

Innbyggerne på Kleive i Molde kommune frykter ulykker, og kjemper for å få revet ei falleferdig brygge. Kommunen sier det ikke er deres ansvar.

Innbyggerne på Kleive i Molde kommune frykter ulykker, og kjemper for å få revet ei falleferdig brygge. Kommunen sier det ikke er deres ansvar.

Eieren av brygga døde i 2009, og innbyggernes bekymring har økt parallelt med det etterhvert betydelige forfallet. Den største redselen er at barn skal skade seg under leik.

– Tenk om noe faller i hodet på dem som ferdes her, eller om de trør gjennom, sier Kari Sissel Farstad Bjerkeset.

Falleferdig brygge på Kleive i Molde kommune

Kari Sissel Farstad Bjerkeset (i midten) og resten av innbyggerne på Kleive krever at kommunen river brygga, selv om de ikke har det formelle ansvaret.

Foto: Roar Strøm / NRK

Hun står i bresjen for innbyggerne som i årevis har kjempet for at kommunen skal rive brygga. Det har vist seg å være en hard kamp.

Ingen eier brygga

Siden eieren av brygga døde i 2009 og ingen av arvingene ønsket å overta bygget, står brygga uten formell eier og kommunen uten formelt ansvar.

Laster kart, vennligst vent...

– De har ikke fått svaret de ønsker, og jeg skjønner at de opplever det frustrerende, sier Aleksander Aasen Knutsen, som er enhetsleder for byggesaker i Molde kommune.

Han forteller at kommunen har vurdert saken flere ganger.

– Vi har konkludert med at vi ikke har ansvar i forhold til plan- og bygningsloven.

Falleferdig bygge på Kleive i Molde kommune

Tidens tann har tæret på brygga på Kleive, etter at eieren døde i 2009. Ingen av arvingene ønsket å overta bygget.

Foto: Roar Strøm / NRK

Kan endre lovverket

Beboerne har klaget inn saken til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, som sendte den videre til kommunal- og moderniseringsdepartementet. Heller ikke de greide å finne en løsning.

– Øverste myndighet vet ikke hva de skal gjøre med det. Det er helt forferdelig, sier Kari Sissel Farstad Bjerkeset.

Falleferdig brygge på Kleive i Molde kommune

Brygga er i svært dårlig forfatning, og problemene rundt hvem som har ansvar for den kan føre til at Plan- og bygningsloven blir endret.

Foto: Roar Strøm / NRK

Departementet er nå i gang med å revidere dagens plan- og bygningslov, og vil vurdere en lovendring på grunn av den besværlige brygga.

–Vi er glade for at de tar med denne problemstillinga inn i vurderinga, slik at denne typen saker kanskje vil få sin løsning i framtida, sier Helge Mogstad, som er direktør ved justis- og beredskapsavdelinga til Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Innbyggerne på Kleive er lite interesserte i å vente på en lovendring.

– Vi krever at kommunen tar ansvar og fjerner brygga. Jo før, jo heller, avslutter Farstad Bjerkeset.