Hopp til innhold

Ingen sykepleierstreik

KS og Norsk Sykepleierforbund kom torsdag morgen til enighet i lønnsoppgjøret for kommunalt ansatte sykepleiere. Dermed blir det ikke streik som kunne ha rammet Åse Helsehus og Spjelkavik Omsorgssenter i Ålesund. Ålesund var en av fem kommuner der sykepleierforbundet hadde varslet streik. Meklingsløsningen innebærer at NSF omfattes av den samme Hovedtariffavtalen som gjelder for resten av kommunesektoren, med en samlet ramme på 1,7 prosent. I tillegg er partene enige om å jobbe videre med ulike tiltak for å bedre rekruttering av sykepleiere