NRK Meny
Normal

Ingen styrking av fergetilbudet

Det er ikke satt av penger i revidert nasjonalbudsjett til kriseløsninger for fergestrekninger som trenger akutt styrking av tilbudet.

Helge Orten

Realistisk å styrke fergetilbudet først fra 2015, tror Helge Orten.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Høyres Helge Orten i transportkomiteen har argumentert for å bedre fergetilbudet, men er ikke skuffa over at egen regjering ikke styrker ferjetilbudet nå i samband med revidert nasjonalbudsjett som ble lagft fram onsdag.

– Vi jobber målretta for å få på plass ei løsning for de to sambanda på riksvegnettet som er mest pressa i Møre og Romsdal – det er Halsa – Kanestraum og Molde – Vestnes.


Penger først på Statsbudsjettet 2015

Her betyr det ei fjerde ferge, og et tilbud med fire ferger over Romsdalsfjorden vil uansett ikke være realistisk å få på plass før 2015 av praktiske grunner, sier Helge Orten. Derfor er min hovedmålsetting nå å få noen avklaringer framover høsten og jobbe for ei løsning fra 2015.

– Men noen hadde forventa krisetiltak alt nå, for behovet er der?

– Ja. Behovet er uomtvistelig. Så vi må bare jobbe konstruktivt for å finne praktiske gode løsninger, og det også er det mitt mål at pengene er på plass fra 2015 av, sier Helge Orten.