Ingen ny Olympic-avtale

Olympic Shipping har foreløpig ikke inngått noen ny renteavtale med kreditorene slik vi meldte tidligere i ettermiddag. Den rentereguleringen som blir kunngjort nå, er en fast kvartalsvis justering i forhold til pengemarkedsrenten. Olympic Shipping fortsetter derfor arbeidet med å sikre en langsiktig avtale med långiverne slik at selskapet kan fortsette å betale bare renter og ikke avdrag.