Ingen Hydro-konflikt

Det blir ingen konflikt ved Hydro Sunndal etter at Norsk Hydro og Industri Energi er samde om ein ny lønsavtale for alle Hydroverka i Noreg.