Ingen har flere viltpåkjørsler enn Møre og Romsdal

Møre og Romsdal har flest dyrepåkjørsler i hele landet. Tall fra Finans Norge viser at 1000 bilister har kollidert med dyr om høsten de siste fem åra.

Påkjørt rådyr

I Averøy er det desidert mest rådyr som blir truffet av bil.

Foto: Roar Halten / NRK

Oktober er starten på høysesongen for viltpåkjørsler og antallet påkjørsler går markant opp. Mørkere kvelder, sesongtrekk og høstjakta er noen av forklaringene.

Averøy og Molde topper

Molde og Averøy kommune topper statistikken. I Averøy har det vært 75 påkjørsler om høsten de siste fem årene. Molde har hatt 82. Averøy har mye rådyr og Dag Bjerkestrand i kommunen sier 85 prosent av dyra som blir truffet er rådyr.

I Averøy er det kommunen som tar seg av å spore opp og avlive dyra som ikke dør momentant og Bjerkestrand er selv med i vaktordningen en gang i måneden.

Dag Bjerkestrand

Dag Bjerkestrand i Averøy kommune har selv vakt en gang i måneden for å være parat til å spore opp og avlive vilt som blir påkjørt.

Foto: Roar Halten / NRK

– Det er veldig mange ja, og selv om det er mest rådyr, har vi også noen grevlinger og rev som må bøte med livet, sier Bjerkestrand.

Demp farten

Bilekspert og rådgiver i Gjensidige, Bård Fleinsjø, mener det å dempe farten er det beste vi som bilister kan gjøre. Sammenstøt i stor fart fører oftere til alvorlige personskader og store materielle skader.

– Det gjelder spesielt når farten blir over 80 kilometer i timen, forklarer Fleinsjø.

Han minner også på plikten om å melde fra hvis njoe skjer. Det enkleste er å melde til politiet som så tar kontakt med viltnemnda i kommunen. Huske også å merke stedet der uhellet skjer slik at det blir lettere for dem som skal lete, sier Bård Fleinsjø.