Ingen funn av personar

Det er ikkje gjort funn av personar etter naudetatane har søkt både i vatnet og langs land på Dyrkorn i Fjord kommune. Søket starta etter at det blei sett ein motorsykkel i sjøen utanfor ei kai. Politiet opplyser at dei no jobbar for å få motorsykkelen opp av sjøen.