NRK Meny
Normal

Ingen friskmelding av økonomien

Direktøren i Helse Møre og Romsdal, Espen Remme, vil ikke friskmelde økonomien i helseforetaket nå selv om situasjonen ser noe lysere ut etter september.

Styremøte i Helse Møre og Romsdal

Styret i Helse Møre og Romsdal var samlet til møte onsdag.

Foto: Trond Vestre / NRK

Helseforetaket går mot et underskudd på 85 millioner kroner i forhold til resultatkravet ved slutten av året.

Men i september var underskuddet på bare 3,2 millioner kroner, og Remme mener det er en positiv utvikling.

– Jeg vet jo at det blir jobbet veldig godt i organisasjonen vår. Det er mange som står på hver eneste dag for å levere gode spesialisthelsetjenester, og når det går rette vegen også økonomisk så er det positivt, sier Espen Remme.

– Men vi må huske at vi står i en situasjon der kravene går over lang tid. Vi må hele tiden jobbe med å justere prioriteringene våre, og vi må jobbe med de tiltakene som vi skal treffe fra år til år. Dette vil vi tydeliggjøre i neste styremøte, sier direktøren.

Tøffe økonomiske krav

Skal det nye fellessykehuset på Opdøl i Molde bygges må helseforetaket være i stand til å betjene sin del av lånene. Helse Møre og Romsdal må bygge opp en egenkapital som er bærekraftig. Det betyr at de kravene til økonomisk balanse er kraftig skjerpet.

Resultatene for september måned ble lagt frem for styret i helseforetaket onsdag. For dem som leter etter lyspunkter var september en bedre måned, men helseforetaket er foreløpig langt unna plusstallene.

Hvilke grep direktøren kan gjøre på lengre sikt vil være avhengig av den nasjonale politikken som blir ført.

Avventer den nasjonale helse- og sykehusplanen

– Nå kommer den nasjonale helse- og sykehusplanen. Den er rett rundt hjørnet. Helse Midt-Norge har signalisert at de vil jobbe med sin regionale plan. Vi skal ikke forskottere grepene i forhold til det nå. Da vil vi kunne signalisere usikkerhet, og det skal vi ikke gjøre. Vi skal være trygge og forutsigbare, sier Espen Remme.

– Vi må vente og se hva den nasjonale politikken vil med spesialisthelsetjenesten før vi kan gjøre nye og krevende grep i Møre og Romsdal, sier han.