Ingen flytting av buss-stopp

Busstoppet ved Ålesund sjukehus skal ikkje flyttast
-Med bakgrunn i ulike artiklar i pressa dei siste vekene, der det blir hevda at busstoppet ved Ålesund sjukehus skal flyttast, vil eg gjerne komme med ei presisering av saka. Det føreligg ingen planar om å flytte dette busstoppet i næraste framtid, seier samferdselssjef Arild Fuglseth.

Samferdselssjef Arild Fuglseth
Foto: Gunnar Sandvik / NRK