Ingen fare for folk

Det er ingen personar i garasjen som brenn på Nelvika på Smøla, og alle folk er ute av huset ved sidan av. Det kan vere fare for spreiing, men naudetatane er enno ikkje komen fram til staden.