Informasjonsmøte om skrantesjuke

Skrantesjuke står i fokus når fleire sentrale instansar inviterer til informasjonsmøte på Batnfjordsøra komande onsdag. Møtet kjem i stand etter mistanken om skrantesjuke hos hjort i Gjemnes. Jaktlag, jegerar og forvaltarar i ni Romsdals- og Nordmørskommunar er inviterte. Møtet kjem i stand i samarbeid mellom Gjemnes kommune, Mattilsynet, NIBO og NINA.