Influensa ga økt sykefravær

Sykefraværsprosenten øker både i Møre og Romsdal og i landet. Sykefraværet øker begge plasser med omtrent 3 prosent det siste året. For både fylket og landet er sykefraværet så langt i år det høyeste som er målt siden A-ordningen ble innført i 2015. – Årets harde influensa har ført til at andelen av sykefraværet som er knyttet til luftveier har økt. Dette forklarer mesteparten av økningen i sykefraværet, sier fylkesdirektør i NAV Stein Veland.

Influensa
Foto: Helene Wille Lund / NRK