Imponert over kreativiteten til næringslivet

Fylkesdirektør Stein Veland i Nav Møre og Romsdal er imponert over omstillingsevnen til store deler av næringslivet. – Det er stor kreativitet og gründertenking.

Stein Veland

Fylkesdirektør Stein Veland i Nav Møre og Romsdal tror trenden med færre arbeidsledige vil fortsette.

Foto: Trond Vestre / NRK

Arbeidsledigheten har gått ned i hele år, og var ved utgangen av april på 3 prosent i Møre og Romsdal. På landsbasis var ledigheten i april på 2,8 prosent.

Nedturen i olje- og offshoreindustrien har ført til at mange har mistet jobben de siste par årene, men flere norske bedrifter ser er nå optimistiske med tanke på fremtiden.

Fylkesdirektør Stein Veland i Nav Møre og Romsdal er imponert over kreativiteten og gründertenkinga i utfordrende tider.

– Fylket har en ganske en god historikk på at når ting blir utfordrende så har vi et næringsliv som er i stand til å omstille.

– Jeg må si at vi er ganske ydmyke med tanke på en del av det som skjer fordi det er en ganske stor kreativitet og gründertenking i vårt fylke.

Tror utviklingen fortsetter

På landsbasis viser det at tallet på arbeidsledige gikk ned med 400 i april, men samtidig blir det stadig flere langtidsledige. I april var det registrert 78.200 helt arbeidsledige hos Nav.

Arbeidsledigheten i Møre og Romsdal gikk også ned i april, sammenlignet med april i fjor.

– Trenden vi har sett fra starten i år fortsetter. Flere kommer ut i arbeid og når vi ser på trenden og de signalene vi får fra bedriftene, så tør vi å tenke at utviklingen vil fortsette, sier fylkesdirektør Stein Veland i Nav Møre og Romsdal, sier Veland.