Ikkje nedgang før om eit års tid

Kommunane Herøy, Ulstein og Hareid, som har hatt høg arbeidsløyse, er blant dei som har hatt størst auke også siste månaden. I Kristiansund, der og mange har vore utan arbeid, ser ikkje Nav noko forverring denne månaden. I sum er arbeidsløysa omlag uendra sidan førre månad, men Nav ventar fleire ledige i januar, og tør ikkje tru på nedgang før mot slutten av 2017.

Nav
Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix