Ikkje lenger barnebortføring

Saka der ein sju år gamal gut i Molde forsvann er ikkje lenger ei barnebortføringssak, melder Nordmøre og Romsdal politidistrikt. Skal det vere ei barnebortføringssak må det vere gjort vedtak om omsorgsovertaking, og det er ikkje tilfelle i denne saka. Mora er likevel framleis sikta for falsk forklaring, og andre sider av saka blir etterforska, seier politiadvokat Laura Havdal.