Ikke videre med saka

Styret i Svorka mener det ikke er grunnlag for å melde avtroppende administrerende direktør Ove Skrøvseth til politiet. En revisjon viser brudd på regnskapslova og god forretningsskikk.

Kilde: NRK

Skøvseth gjorde avtale med daværende styreleder om at selskapet skulle betale for arbeid på hytta hans, mot at Svorka fikk leie hytta.

I følge styreleder John Ole Aspli har styret sett på totalbildet og mener at alle sider i saka er gjennomgått.

Brukt skjønn

- Noen av lovbruddene som er påvist er imøtegått og noen er av en slik art at vi ikke vil gå videre med det. Styret har brukt skjønn, sier Aspli.

Skrøvseth gikk av på grunn av mistillit i styret og tidligere styreleder har også gått av.

Misfornøyd

Tillitsvalgt i Fagforbundet Kåre Ranheim er misfornøyd med håndteringa av saka.

De ansatte har fått alt for lite informasjon, mener han.

- Vi vet minimalt. Vi har vært innkalt til tre allmøter, men vi har ikke fått vite noe og ikke fått svar på spørsmålene våre.

- Jeg synes det er dårlig strategi å tie ihjel denne saken, sier Ranheim.

Siste video/lyd

Ein fem år lang krangel etter rehabilitieringa av Freifjordtunnelen, hamnar no i forliksrådet. 
Statens vegvesen meiner ei svakheit i plastduken som ble laga, kan gi ekstrakostnader i hundremillionar-klassen.
Ålesund kommune har kome på kant med delar av kulturlivet i byen. Då det kom fram at mellom andre Matfestivalen ikkje lenger får halde til på sin tradisjonelle plass midt i sentrum - har mange års irritasjon kome til overflata.
Utdanninga for fagarbeidarane i maritim industri kan bli endra. Ei fersk masteroppgåve konkluderer blant anna med at ein må sjå på heile utdanningsløpet - og at haldninga til yrkesfaga må bli betre.